• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Miesto a náplň práce

Opatrovateľ/ka pracuje v domácnosti klienta. Pracovná doba a jej náplň závisí od denného režimu klienta. Opatrovanie v domácnosti má veľkú výhodu, že klient odkázaný na pomoc sa nemusí presťahovať do domova dôchodcov, ale môže zostať vo svojom domácom prostredí na ktoré je zvyknutý, kde dostane každodennú starostlivosť zodpovedajúcu jeho vlastným potrebám.

Opatrovateľ/ka v domácnosti pracuje každý deň. Počas jeho pobytu mu klient zabezbečí bezplatne oddelenú izbu na ubytovanie a platí všetky výdavky na stravu.

Pracovná náplň je u každého klienta iná. Sú takí, ktorí preležia celý deň, ale sú aj takí, s ktorými treba chodiť nakupovať, prechádzať sa alebo odprevadiť na obľúbené miesto. Sú aj takí, ktorí dobre spia poobede aj večer, aj takí, ktorí skoro vstávajú apod. Klienti si vyžadujú starostlivosť na rôznej úrovni, záleží od stavu ich choroby, veku, kondície a osobnosti.

Požiadavky na opatrovateľku/a v domácnosti môžu závisieť obvykle od stavu klienta a môžu byť nasledovné:

- pomoc pri vstávaní, vyzliekanie, obliekaní
- pomoc pri inkontinencii
- dvíhanie, hygiena, toaleta, kúpanie
- podávanie liekov
- príprava jedál, upratovanie, pranie
- poskytovanie spoločnosti klientovi, komunikácia s rodinou, lekárom, nakupovanie apod
- pravidelný zápis o podávaní liekov, o stave pacienta

Popri opatrovateľských povinnostiach podľa požiadaviek a stavu klienta je potrebné vykonávať aj bežné domáce práce (napr. Varenie, upratovanie, žehlenie, nákupy, venčenie psa apod).

Medzi jednotlivými klientami sú veľké rozdiely. Opatrovateľ/ka môže teda požiadať, o aké miesto má záujem, s kým by najradšej pracovala, s kým nie, s akým chorým áno, s akým nie. Ak niekto napr. nemá rád mačky, môže požiadať, aby bol umiestnený na takom mieste, kde mačky nie sú, podobne môže požiadať o umiestnenie podľa pohlavia klienta, miesta pobytu (veľké mesto alebo vidiek), podľa veku, stavu či choroby atď. a naši anglickí kolegovia môžu ľahšie vybrať opatrovateľku zodpovedajúcu požiadavkám klienta.

Pracovná doba opatrovateľky v domácnosti nie je konkrétne ohraničená, ale pracovné voľno áno. Sú to minimálne dve hodiny denne, ktoré má právo využiť len pre seba, môže opustiť dom, vybaviť si svoje veci apod. Táto práca nie je permanentná, teda opatrovateľ/ka ju nevykonáva v kuse,bez prestávky, môže počas dňa oddychovať, často aj v prítomnosti klienta. Opatrovateľ/ka vykonáva svoju prácu ako zamestnanec, teda má nárok na platenú dovolenku (2,33deň/30dní) a viac pracovných práv a výhod, ktoré vyplývajú z miestnych zákonov.

Stáva sa, že klienta navštívi rodina, zoberú ho na niekoľko dní a opatrovateľka má viac voľna.